Tìm Sản Phẩm:

CPU XEON E3 1220V3 BOX

4.830.000 VNĐ VNĐ

CPU XEON E3 1230V2 BOX

5.500.000 VNĐ VNĐ

CPU XEON E3 1220V2 BOX

4.371.200 VNĐ VNĐ

CPU Q6600 TRAY

490.000 VNĐ VNĐ

CPU PENTIUM P4 TRAY CŨ

300.000 VNĐ VNĐ

CPU INTEL G1830 BOX

849.000 VNĐ VNĐ

CPU I7 4790 BOX CH

7.380.000 VNĐ VNĐ

CPU i7 2600 CU

3.390.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 6500 BOX

4.799.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 4460 TRAY

3.770.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 4460 BOX

4.299.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 3570K CU

3.500.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 3470 BOX CTY

4.400.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 3470 BOX

3.300.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 3340 BOX

4.400.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 3330 BOX

4.400.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 2500 CU

4.700.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 2400S CU

3.850.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 2400 CU

2.280.000 VNĐ VNĐ

CPU I5 2310 CU

4.100.000 VNĐ VNĐ

CPU I3-4130 BOX CH

2.680.000 VNĐ VNĐ

CPU i3 540 CU

Liên hệ

CPU I3 3240 TRAY+ZIN

2.660.000 VNĐ VNĐ

CPU I3 3240 BOX

2.660.000 VNĐ VNĐ

CPU I3 3220 TRAY

2.465.000 VNĐ VNĐ

CPU I3 2120 CU

Liên hệ

CPU I3 2120 BOX

2.700.000 VNĐ VNĐ

CPU G860 BOX

1.650.000 VNĐ VNĐ

CPU G645 TRAY

Liên hệ

CPU G645 BOX

Liên hệ

CPU G630 BOX

Liên hệ

CPU G620 TRAY

1.300.000 VNĐ VNĐ

CPU G550 BOX

1.150.000 VNĐ VNĐ

CPU G3440 BOX

Liên hệ

CPU G3260 BOX

Liên hệ

CPU G3250 BOX

Liên hệ